DEMAGOJİYİ BIRAKIP ASLİ GÖREVLERİNİ YAPSINLAR

Yaklaşan Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimleri öncesi mevcut başkan Feyyaz Ceşen ile bir diğer aday ve ASKF'nin yönetiminde yer alan Ayşe Sarıkaya arasında yaşanan açıklama tartışmalarına Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Denizli ASKF Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya açıklamasında şu ifadeyere yer verdi: "Saygıdeğer Denizli Spor camiası, çok kıymetli Amatör Spor Kulüplerinin başkanları ve yöneticileri, amatör spor kulübü çalışanları, sporcular ve tüm sporseverler hepinizi saygıyla selamlıyorum.
12 yıldır Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanı olarak görev yapan Sayın başkan oluşturmuş olduğu yönetim kurullarında benim gerek Devlet Kurumunda, gerekse kulüp yönetimlerinde edindiğim bilgi birikimi ve tecrübelerimden yararlanmak istediğini malumunuz üzere bizzat istemiş ve listelerinde şahsımı da yönetim kurulu üyesi yazmıştır. Değerli delegelerin teveccühü sayesinde de yönetim kurulunun değişik kurullarında ve son dönemde de başkan yardımcılığı gibi sorumluluğu olan bir görevde yer alarak 12 yıl boyunca amatör spor kulüplerine hizmet etme şerefine sahip olmuşumdur.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federesayonu imzasıyla yayınlanan esasen Sayın başkan Feyyaz Ceşen’in beyanlarından ibaret olan yazının aksine “bilgimden, tecrübemden, cesaretimden ve amatör spor kulüplerine hizmet etme inanç ve isteğimden” zerre şüphem yoktur. Sayın Yönetim Kurulu ve temsil ettikleri Federasyonun da eminim ki aday olduğum ana kadar, şüphesi olmamıştır.Bu noktada belirtmek gerekirse, Federasyonun, yönetim kurulu üyelerinin biri hakkında bırakın etik olmayacak bir şekilde, hakaret boyutuna varan açıklamaları, olumsuz bir yorum yapması dahi mümkün değildir. Çünkü Federasyonun temsili Tüzüğümüze göre yönetim kuruluna aittir. Sayın Başkan, Federasyon Başkanı sıfatının ve Federasyon çatısı/şemsiyesi altına sığınarak kendi beyan ve düşüncelerini, seçim propagandasını etik olmayan, spor ahlakıyla bağdaşmayacak bir şekilde organize etmeye çalışmaktadır. Federasyon Başkanlığı’na adaylığımdan sonra bilgisiz, deneyimsiz ve tecrübesiz addediliyorsam, bu ya şahsımı Yönetim Kurulu’na 12 yıldır aday gösteren başkan Feyyaz Ceşen’in bilgisizliği ve tecrübesizliği ya da karşına aday olana karşı hazımsızlığı, tek adamcılığı, sporun amaçları ve gereklerinden biri olan REKABETE İNANMAYIŞIDIR. Takdirleriniz üzere spor, bilhassa amatör sporlar, özünde kazanma gayesine ve rekabete dayanır; rekabetin olmadığı bir yerde amatör spor ruhundan bahsedilmesi mümkün ve muhtemel değildir. Ama üzülerek görüyorum ki, Sayın Başkan rekabeti değil HAKSIZ REKABETİ BENİMSEMEKTEDİR.
Elbette müsabakaların oynanması veya oynanmaması yönündeki kararların hangi mercii tarafından alındığını biliyorum. Kaldı ki TASKK Başkanı Ali Düşmez aynı zamanda TFF Yönetim Kurulu başkan vekildir, yani merciiler farklı olsa da kararın alınmasına etkin rol oynayanlar aynı kişilerdir.
Sosyal Medya sayfasından bir amatör spor sevdalısı, eşitlikçi, rekabetçi, her kulübe ve sporcuya eşit mesafede bir federasyon yöneticisi olarak, şahsımdan ve/ya da Yönetim Kurulu’ndan hiçbir fikir alınmadan sadece Federasyon Başkanı Feyyaz Ceşen’in katıldığı toplantılar/telekonferanslarla, TFF tarafından alınan ve TASKK tarafından iletilen, kararın eşitsizliğine, aceleciliğine, benbilirciliğine olan, 1. ve 2. Amatör Küme Futbol Kulüplerine yapılan haksızlığa, eşitsizliğe, bu futbol kulüplerinin yok sayılmasına, görmezden gelinmesine karşı kızgınlığımız ve kırgınlığımızla yazdığım yazının dilbilgisi hatası niteliğindeki hatalarının Federasyon tarafından seçim propagandası yapılmasını değil; yazının özünde anlatılmak istenen eşitsizlik ve haksızlığa karşı kararlı duruşun TFF’ye ve TASKK’na gösterilmesini, çözüm arayışında bulunulmasını beklemekti amacımız. Kaldı ki, Tüzüğümüzün 4. Maddesinde yer alan ilkeler de bunu işaret etmektedir.
Ama maalesef, yine Sayın Federasyon ve özelinde Sayın Başkan, Federasyonun amacı olan spor kulüplerinin haklarını savunmak yerine başka kaygı ve beklentilerle TASKK tarafından iletilen TFF kararına boyun eğmiştir. Federasyonun amacı boyun eğmek değil, amatör kulüplerin haklarını, çıkarlarını, menfaatlerini korumak ve kulüplere eşit muamele yapılmasını sağlamaktır. Sayın Federasyon demagojiyi bırakıp aslî görevlerini yapmalıdır. Sosyal Medya’dan yazılan yazının amacı budur, ancak maalesef yazı anlaşılmak istenmemiş olup, daha detaylı şekilde iş bu yazıyı yazma zarureti doğmuştur.
Belirtmeliyim ve açıklamalıyım ki, Federasyon Yönetim Kurulu’nda, TFF’nin alacağı kararla ilgili yapılacak ve Federasyon Başkanının da katılacağı görüşme ve toplantılarda ne yönde tutum ve davranış sergileneceği yönünde Sayın Başkan tarafından yönetim kurulu üyesi şahsım ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla hiçbir istişarede bulunulmamıştır.
Bir Yönetim Kurulu üyesi olarak, tarafımın haberi olmadan Tüzüğe aykırı olarak toplantı yapıldıysa bu ayrı bir tartışma konusudur. Bu nedenle, her ne kadar tarafıma Federasyon tarafından cevap verilmişse de, esasen alınan Federasyonu kullanarak cevabı veren de, TFF tarafından alınan karar ve/ya da karara karşı bir duruş sergilenmemesinin tek sorumlusu da sayın Federasyon Başkanı Feyyaz Ceşen’dir.
Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri benim dilbilgisi hatalarımla, yazdığım yazının özünden çok başka yerleriyle ilgileneceğine sayın Federasyon Başkanı’na “neler oluyor?”, “bu karar, bu haksızlık niyedir? nasıl oldu?”, “bu karar alınırken siz ne yaptınız, ne tutum sergilediniz?”, “çözümü veya mağduriyet giderimi için ne yapılabilir?” demelidir.
Çünkü;
Öncelikle Türkiye Futbol Federasyon tarafından alınan karar, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı tarafından illere gönderilen ‘Duyuru-Önemli’ adı altında yazı ile bildirilmiştir.
Alınan bu karar, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanları ile video konferans sistemi ile ara ara yapılan toplantı sonucunda, illerden öneri, görüş ve istatistiki bilgileri içeren birkaç alternatifli hazırlanan raporlara dayanılarak alınmıştır. Çoğu iller, liglerin oynanması hakkında rapor göndermiştir.
Açıklamada tüm kulüplerin görüş ve bilgisi dahilinde hazırlandığı beyan edilen raporlar ise, ne yazık ilimizdeki hiç bir kulüple diyaloga geçilmeden, istişare edilmeden yukarıda da belirttiğim üzere Sayın başkan Feyyaz Ceşen’in kendi öngörüleri doğrultusunda hazırlanmış bir rapor sonucu alınmıştır. Bu süreçte Federasyon’un amacı, görev ve sorumlulukları Sayın Başkan tarafından hiçe sayılmıştır.
Mevcut yönetimin karşısına aday olarak çıkmamın, kendilerini ne kadar rahatsız ettiği ortadadır. Amatör Spor Kulüplerinin derdiyle özellikle içinde bulunulan Covid-19 (Pandemi) sürecinde gereğinden de fazla ilgilenilmesi gerekilen şu dönemde, Federasyon eliyle Sayın Başkan alınan haksız ve eşitsiz kararlara karşı amatör spor kulüplerinin haklarını, menfaatleri savunacağına maalesef polemik yapmayı tercih etmiştir.
Öyle ki, TASKK tarafından illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarına gönderilen ‘Duyuru-Önemli’ başlıklı açıklama diğer illerin Federasyonları tarafından resmi internet siteleri aracılığıyla ve/ya da amatör spor kulüplerinin başkanları, tertip komiteleri ve Futbol İl temsilcilerinin katıldığı toplantılarla duyurulurken, günlerdir haftalardır büyük bir umutla haber bekleyen ilimizdeki kulüplerimiz ise kararı yazık ki sosyal medya sayfalarından öğrenmek zorunda bırakıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.
Ayrıca, kulüpleri bilgilendirme ve bilgileri hızlı bir şekilde aktarma adına kurulan Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının seçim propagandası ve insanları itibarsızlaştırmaya çalışma amacı ile kullanılmasını kınıyorum. Unutulmamalıdır ki o sayfanın gerçek sahibi kulüplerimizdir.
Şahsımın, uyarı ve telkinleri sayesinde, alınan mezkur karar Federasyonun internet sitesinde yayınlanmıştır. Sayın Başkan öyle bilgili ve tecrübelidir ki, TFF’nin aldığı kararın, amatör spor kulüpleri ve ilgililerce sosyal medyadan öğrenilmesini sağlamıştır.
Bir Yönetim Kurulu üyesi olarak serzenişimiz, sitemimiz bu işlevsizliğe, büyük zorluk ve emeklerle spora hizmet eden kulüplerimizin yalnız ve çaresiz bırakılmasına, Federasyon’un özellikle şu dönemde yönetim kurulundan ayrı olarak yönetim kuruluna danışılmadan yalnızca Başkan tarafından tek adam olarak yönetilmesi yönünde olduğu için; aday olmamızdan rahatsız olunacağına, tutum ve davranışların değiştirilmesi daha kolaydır, faydalıdır ve amaca hizmet eder. Ancak maalesef Federasyon ısrarla, zor, faydasız ve zararlı olanı tercih etmekte direnmektedir.
Konuyla ilgili şu hususu da belirtmeliyim ki;
09 Ocak 2020 tarihinde ASKF Yönetim Kurulu toplantısında alınan yönetim kurulu kararı gereği, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü yapılması gereken 2. Amatör Küme kura çekim toplantısı 09 Ocak 2020 günü benim adaylığımı açıklamam nedeniyle, sizlerle beni karşı karşıya getirmeme adında yönetim tarafından alınan karar yok sayılarak kura çekimi Sayın Başkan tarafınan kendi başına ertelemiştir.
Sayın Başkan kendisinde olduğunu iddia ettiği üstün tecrübesi, deneyimi ve bilgisini kullanıp bu kişisel davranışlarını sergilememiş olsaydı belki ilimizde 2. Amatör küme maçları tamamlanacak veya en azından ilk yarıları tamamlanacak ve tescil edilme ihtimalinin doğacak olması açık olup, siz saygıdeğer kamuoyunun bilgilerine sunarım.
Biz isterdik ki Sayın Başkan ve yönetimin, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Resmi İnternet sitesinden kulüplere ses olmaya çalışan Ayşe Sarıkaya’yı itibarsızlaştırmaya çalışılması yerine; Ayşe Sarıkaya’nın kulüplere sahip çıktığı gibi kulüplere sahip çıkılmasıydı ve yanlarında olduklarının gerçekten hissettirilmesiydi. Sorunlarının giderilmesi için görüş ve önerilerini çözüm getirecek ilgili mevkilere ulaştırılması ve muallakta kalan soru(n)larına cevap bulmak için onlarla toplantı yaparak aydınlatıcı bilgiler verilmesiydi. Federasyonun kurulma ve varlık amacının sağlanmaya çalışılması için basiretli olarak gerekli her türlü işlemin yapılmasıydı. Ancak maalesef ki olmadı.
1. ve 2. Amatör Liglerini bitiremeyen illerin arasında bizim ilimizin de yer alması ve Süper Amatör maçlarının oynandığı sahalarda 1. ve 2. amatör maçlarının oynanması için uygun olmadığının tespit edilmesi, düşündürücü ve üzücüdür, hukuksuzdur, eşitlik ilkesine aykırıdır ve bu yolla verilen emekler açıkça gasp edilmiştir. Keşke bu içinde bulunduğumuz kaos süreci bitip normal yaşama dönülene kadar tüm spor camiasının sağlığına ve vücut bütünlüğüne gerçekten değer verilip, eşit karar alınarak tüm liglerin ertelenmesi veya tümden oynatılmaması hakkında karar alınmış olsaydı veya alınan tartışmaya konu bu mezkur karara karşı Sayın Başkan tarafından eşitlikçi ve Federasyonun ilke ve amaçlarıyla uyumlu bir tutum/karşı duruş sergilenmiş olsaydı. Ama maalesef yine olmadı, olmuyor, öngörülüyor ki olmayacak.
Saygıdeğer amatör spor camiasından sizlerin kıymetli zamanlarını aldığımdan dolayı özür diler, sabır gösterip okuma zahmetine katlandığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Saygılarımla…
Ayşe SARIKAYA
DenizliAmatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Başkan Adayı


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yukarıdaki güvenlik kodu okunmuyorsa tıklayın